ΣΧΟΛΕΙΑ   Leave a comment

ΣΧΟΛΕΙΑ

Το εικονιζόμενον είναι η Νοτία πτέρυξ και παρ` αυτώ με την καγκελωτήν είσοδον είναι ο σχολικός κήπος. Αριστερά και εις το βάθος διακρίνεται η Βορεία πτέρυξ η οποία χωρίζεται από την Νοτίαν με αυλήν περιμανδρομένην με σιδηρά καγκελωτά, ως ολίγον φαίνεται αριστερά.

+ν+κ+β+ν+θ +ο+β+δ+β+Σ+ν+κ+σ+ζ 2

Νέον Διδακτήριον 3ου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατρών. 

ΣΧΟΛΕΙΟ Φ ΣΧΟΛΕΙΟ Ψ

Posted December 4, 2012 by kopanakinews in ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: