ΦΩΤΟ ΔΩΡΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ   Leave a comment

+γ+Σ+γ+γ+Σ+Τ+Σ 1

+Φ+_+-. _Δ_Θ+¬+¬+_+ψ+¬ +Φ_Κ_Β+ψ+¬_Ζ. +Χ+¦_Γ _Ε+¬+_ _Δ_Θ+¬+¬+¦+¦_Ν+_ +¦+χ_Α+¬+_. +Φ+_+-+¬_Ε. _Δ_Θ+¬+¬+_+ψ+¬ +Φ_Κ_Β+ψ+¬_Ζ. +θ+¦ +-+-+_+__Ε+-+ψ +__Β+¦+υ+_+¬+__Ε+-+¦ +_+¦_Γ _Ε+¬+_ _Δ_Θ+¬+¬. +¦+χ_Α+¬+_ +Φ+σ+κ+β+θ 4 001 +Φ+σ+κ+β+θ 5 001 1953. +Φ+_+-+¬_Ε. _Δ_Θ+¬+¬+_+ψ+¬ +Φ_Κ_Β+ψ+¬_Ζ. +γ+-_Ε+υ _Ε+_+_ _Ο_Β+- +++¦+-+_+¬+-+χ_Γ _Ε+¬_Ζ _Β+¬_Η+χ+-+-_Ε+¬_Γ ALAA LAAA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: